Anunț de convocare a Consiliului Local, în ședință ordinară pentru data de 18.02.2019, ora 08:00

Conform articolului 2 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică anunțul de convocare a Consiliului Local, în ședință ordinară pentru data de 26.11.2018, ora 08:00, în localul Primăriei comunei Vadu Moților