Anunț de convocare a Consiliului Local, în ședință publică ordinară pentru data de 22.04.2019, ora 08:00

Conform articolului 2 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică anunțul de convocare a Consiliului Local, în ședință publică ordinară pentru data de 22.04.2019, ora 08:00, în localul Primăriei comunei Vadu Moților