Declarații de avere și de interese pentru anul 2018

Declarațiile de avere și de interese ale membrilor Consiliului Local al Comunei Vadu Moților
anul 2018

 1. Bodea Cornel – declarația de avere & interese
 2. Bus Aurelia – declarația de avere & interese
 3. Corches Maria Elisabeta – Viceprimar – declarația de avere & interese
 4. Hristea Viorel Olimpiu – declarația de avere & interese
 5. Joldes Iulius – declarația de avere & interese
 6. Lup Iosif Consilier – declarația de avere & interese
 7. Pantea Sorina Rodica – declarația de avere & interese
 8. Petruse Cristian Marin – declarația de avere & interese
 9. Vulturar Ioan Nicu – declarația de avere & interese

Funcții de demnitate publică

 1. Lazea Nicolae – Primar – Primar – declarația de avere & interese
 2. Corches Maria Elisabeta – Viceprimar – declarația de avere & interese

Funcționari publici din cadrul Primăriei

 1. Briciu Claudiu Valentin – Secretar Comuna – declarația de avere & interese
 2. Borlea Rodica Ana – Inspector Principal – declarația de avere & interese
 3. Lup Nicoleta Elisabeta – Consilier principal – declarația de avere & interese
 4. Petruse Cristian Marin – Consilier Asistent
 5. Scrob Nicu Lucian – Consilier Juridic – declarația de avere & interese
 6. Zăhuț Magdalena Cecilia – Inspector Asistent – declarația de avere & interese

Anunț de convocare a Consiliului Local în ședință publică ordinară în data de 13.05.2019, ora 08:00

Conform articolului 2 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică anunțul de convocare a Consiliului Local, în ședință publică ordinară pentru data de 13.05.2019, ora 08:00, în localul Primăriei comunei Vadu Moților