Rezultatul selecției dosarelor depuse în vederea ocupării funcției de consilier, grad profesional asistent, compartimentul urbanism – cadastru

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor depuse în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante pentru consilier grad profesional asistent, compartimentul urbanism – cadastru

Primăria comunei Vadu Moților anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante, de consilier, în cadrul compartimentului Urbanism – Cadastru.

Primăria comunei Vadu Moților organizează concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante, de consilier, clasa I, grad profesional asistent,  studii superioare din cadrul compartimentului Urbanism – Cadastru, al comunei Vadu Motilor.

Rezultatul final al concursul de ocupare a funcției de execuție vacantă, de șofer, în cadrul primăriei comunei Vadu Moților.

Rezultatul final și punctajul la concursul de ocupare a funcției de execuție vacantă, de șofer, în cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Vadu Moților.

Anunț pentru ocuparea unui post vacant de șofer

Primăria comunei Vadu Moților organizează concurs pentru ocuparea funcției de execuție vacantă, de șofer, în cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Vadu Moților.

Probele stabilite pentru concurs sunt:

  • proba scrisă – 20.12.2018, ora 10:00

  • interviu –  se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă

Alte detalii le găsiți AICI

Anunț de convocare a Consiliului Local, în ședință ordinară pentru data de 26.11.2018, ora 08:00

Conform articolului 2 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică anunțul de convocare a Consiliului Local, în ședință ordinară pentru data de 26.11.2018, ora 08:00

Alte detalii și ordinea de zi le găsiți aici