Anunț pentru ocuparea unui post vacant de șofer

Primăria comunei Vadu Moților organizează concurs pentru ocuparea funcției de execuție vacantă, de șofer, în cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Vadu Moților.

Probele stabilite pentru concurs sunt:

  • proba scrisă – 20.12.2018, ora 10:00

  • interviu –  se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă

Alte detalii le găsiți AICI

Anunț de convocare a Consiliului Local, în ședință ordinară pentru data de 26.11.2018, ora 08:00

Conform articolului 2 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică anunțul de convocare a Consiliului Local, în ședință ordinară pentru data de 26.11.2018, ora 08:00

Alte detalii și ordinea de zi le găsiți aici

Anunț de licitație valorificare masă lemnoasă

Primăria Comunei Vadu Moților organizează LICITAȚIE DESCHISĂ CU STRIGARE ÎN ORDINE ALFABETICĂ, pentru valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică.
Data și organizarea preselecției: 31.08.2018 orele 10 – 13.
Data limită de depunere a documentației și înscrierea la preselecție: 31.08.2018 ora 13

DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI

Anunț de licitație pentru recoltare masă lemnoasă pe picior

Comuna Vadu Moților, județul Alba organizează licitație deschisă pentru recoltare masă lemnoasă pe picior

  • data limită de înscriere, depunerea ofertelor și documentației: în data de 13.08.2018, până la ora 13
  • preselecția ofertelor în data de 13.08.2018, ora 10-13
  • licitație deschisă, cu strigare în ordine alfabetică 16.08.2018, ora 11

Citiți întregul anunț aici (on clic)