Rezultatul selecției dosarelor depuse în vederea ocupării funcției de consilier, grad profesional asistent, compartimentul urbanism – cadastru

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor depuse în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante pentru consilier grad profesional asistent, compartimentul urbanism – cadastru

Primăria comunei Vadu Moților anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante, de consilier, în cadrul compartimentului Urbanism – Cadastru.

Primăria comunei Vadu Moților organizează concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante, de consilier, clasa I, grad profesional asistent,  studii superioare din cadrul compartimentului Urbanism – Cadastru, al comunei Vadu Motilor.

Rezultatul final al concursul de ocupare a funcției de execuție vacantă, de șofer, în cadrul primăriei comunei Vadu Moților.

Rezultatul final și punctajul la concursul de ocupare a funcției de execuție vacantă, de șofer, în cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Vadu Moților.

Anunț de convocare a Consiliului Local, în ședință ordinară pentru data de 26.11.2018, ora 08:00

Conform articolului 2 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică anunțul de convocare a Consiliului Local, în ședință ordinară pentru data de 26.11.2018, ora 08:00

Alte detalii și ordinea de zi le găsiți aici