Rezultatul selecției dosarelor depuse în vederea ocupării funcției de consilier, grad profesional asistent, compartimentul urbanism – cadastru

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor depuse în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante pentru consilier grad profesional asistent, compartimentul urbanism – cadastru

Anunț de convocare a Consiliului Local, în ședință ordinară pentru data de 26.11.2018, ora 08:00

Conform articolului 2 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică anunțul de convocare a Consiliului Local, în ședință ordinară pentru data de 26.11.2018, ora 08:00

Alte detalii și ordinea de zi le găsiți aici

Anunț de licitație valorificare masă lemnoasă

Primăria Comunei Vadu Moților organizează LICITAȚIE DESCHISĂ CU STRIGARE ÎN ORDINE ALFABETICĂ, pentru valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică.
Data și organizarea preselecției: 31.08.2018 orele 10 – 13.
Data limită de depunere a documentației și înscrierea la preselecție: 31.08.2018 ora 13

DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI